דירת3  חדרים לפני שפוץ
דירת3 חדרים לפני שפוץ

פרוגרמה: להפוך דירת 75 מ"ר לארבעה חדרים ושני חדרי . רחצהעבור זוג ושני ילדים

דירת 4 חדרים אחרי שפוץ
דירת 4 חדרים אחרי שפוץ

לפני-אחרי3.jpg
לפני-אחרי3.jpg

דירת3  חדרים לפני שפוץ
דירת3 חדרים לפני שפוץ

פרוגרמה: להפוך דירת 75 מ"ר לארבעה חדרים ושני חדרי . רחצהעבור זוג ושני ילדים

1/5
דירת מגורים, 75 מ"ר, תל-אביב
Appartement 75 m2, Tel Aviv
2010