שרית ספירו | מעצבת פנים  |  052-3528063  |  Sandrine Sapiro | Architecte d'interieur  |  sapiro.sandrine@gmail.com 

דירת3  חדרים לפני שפוץ

פרוגרמה: להפוך דירת 75 מ"ר לארבעה חדרים ושני חדרי . רחצהעבור זוג ושני ילדים