דירת מגורים, 65 מ"ר, תל-אביב  2019

מבט מהכניסה
מבט מהכניסה

חדר רחצה
חדר רחצה

כיסה למטבח
כיסה למטבח

מבט מהכניסה
מבט מהכניסה

1/17

תכנון חלקי של דירת 65 מ"ר בת 2 חדרים. 

תכנון מטבח חדר רחצה ופרוזדור.