דירת מגורים, 65 מ"ר, תל-אביב  2019

תכנון חלקי של דירת 65 מ"ר בת 2 חדרים. 

תכנון מטבח חדר רחצה ופרוזדור.

שרית ספירו | מעצבת פנים  |  052-3528063  |  Sandrine Sapiro | Architecte d'interieur  |  sapiro.sandrine@gmail.com