הבית הוא מרחב פיסי נתון שמטרתו לאפשר לכל פרט מרחב נפשי

לצמיחה וגדילה, בהתאם לצרכיו המשתנים בזמן

WEDDINGS

Describe what you offer here. add a few choice words and a stunning pic to tantalize your audience and leave them hungry for more.

שרית ספחרו 

שרית ספירו | מעצבת פנים  |  052-3528063  |  Sandrine Sapiro | Architecte d'interieur  |  sapiro.sandrine@gmail.com