דירת מגורים, 76 מ"ר, תל-אביב

2014

7
7

6
6

91
91

7
7

1/9

שתכנון דירה מקבלן בקבוצת רכישה.