top of page

דירת מגורים, 150 מ"ר, תל-אביב  2014

עיצוב הדירה: אורי פלן

השלמות והעמדת רהוט: שרית ספירו

תכנון חלקי של דירת מגורים אשר שתוכננה על ידי אדריכל אורי פלן .
בעלי הדירה רצו להעביר אליה את הריהוט מדירתם הקודמת שבצרפת. הם פנו אליי כדי שנחליט ביחד מה מתכולת הדירה הישנה – שכללה, מלבד הריהוט, גם שטיחים ותמונות – כדאי להוביל לישראל, ואיך להעמיד את הרהוט ופרטי העיצוב בדירה החדשה. מלבד זאת נדרשה השלמה של עבודות הנגרות, כולל ספרייה בסלון, מדפים בפינת הטלוויזיה ופתרונות אחסון לספרים ולדיסקים בחדר השינה. 
הדירה צולמה לפני תליית התמונות על הקירות.  

 

bottom of page